READY 4 WORK

Vill du jobba och tjäna egna pengar?
Om du är 14 år eller äldre, så kan du få jobbuppdrag via 4H:s arbetspool Nordpolen. Du kan städa, tvätta fönster, kratta, göra olika trädgårdsarbeten, hjälpa seniorer, vara barnvakt, sköta hundar osv.
4H-föreningen fungerar som din arbetsgivare och förmedlar små jobb som kunden önskar få hjälp med. Du får timlön på basen av den tid du jobbat.

Vill du vara med i vår arbetspool? Ta kontakt så ser vi om det finns en plats för dig.
Startkurs ordnas i maj. Ta kontakt via emma.forsman@fs4h.fi eller 050-5593438.

Back to top of page