Vill du delta i vår solrostävling eller jobba med företagshäften i sommar?

I solrostävlingen gäller det att ta väl hand om sin planta!

1. Alla medlemmar i 4H har rätt att delta i tävlingen.
2. Tävlingen är individuell och varje deltagare har rätt att ställa upp med
två plantor, så att poäng för längden fås från den ena och poäng från
frökakans storlek från den andra.
3. I tävlingen räknas poängen enligt följande:
a. Plantans höjd från marken till övre delen av frökakan mäts i cm och
varje cm ger en poäng. Höjden mäts på huvudstammen också om
plantan har grenar, som är längre än huvudstammen.
b. Frökakans omkrets mäts utanför blommans foderblad och varje cm
ger en poäng.
Slutresultatet fås genom att båda poängsummorna adderas.
4. Deltagaren mäter själv och meddelar verksamhetsledaren sitt resultat.
Resultaten för de tre bästa skickas in till Finlands svenska 4H inom
oktober månad.
5. Den som erhåller högsta poängtal vinner tävlingen. Vid lika poäng
avgör lotten. Tävlingen är uppdelad i två regioner: Österbotten och
Södra Finland.
6. Solrosen får inte växa i växthus hela växtperioden. Den får drivas upp
inne men måste planteras ut och växa ute till slut.

Resultatet kan du skriva in i ditt företagshäfte som vi samlar in i skolorna i slutet av september. Har du inget företagshäfte kan du bara meddela in ditt resultat till någon av oss på 4H. Vinnaren får ett fint pris i samband med vår höstfest senare under hösten.

 

 

Back to top of page