TRAKTORPRECISION

4H ordnar årligen Finlandssvenska mästerskapen i traktorprecision. Före FSM ordnas uttagningstävlingar och de bästa från varje klass och varje 4H-förening går vidare till FSM.

Larsmo-Pedersöre 4H:s uttagning ordnas vid Sursik 21.9 kl.9.30! Infotillfälle kommer att hållas 14.9 kl.9.10 i auditoriet i Sursik.

Anmäl dig direkt till Emma tel.nr 050 5593 438 eller på mejl: emma.forsman@fs4h.fi

Om tävlingen

– huvuddomaren och tävlingssekreteraren ger information om regler, tider, m.m.

– tävlingsklasserna enligt följande:

1) traktor + släp, klassen 15 år och yngre

2) traktor + släp, klassen 16 år och äldre

Tävlingen går ut på att man på tid kör genom en bana utmärkt med el-rör och band. För tiden får man felpoäng, vid beröring av banans utmärkning eller om traktorns bakhjul vidrör kärrans bom erhåller man 10 felpoäng. Om man kör över banutmärkningen erhålls 30 felpoäng. Vinnaren är den som har minst felpoäng.

Prestationen mäts på följande sätt:

  • tid, 1 poäng för varje 2 sekunder
  • snudd vid käpp, 10 poäng
  • omkullkörning av käpp, 30 poäng
  • snudd vid bom, 10 poäng
  • kraftig snudd vid bom, 30 poäng
  • snudd vid band, 10 poäng
  • kraftig snudd, 30 poäng (bandet ner)
  • avståndsmätning mot käpp, +20,+10, 0, -10,-20, poäng

 

Back to top of page