SÄCKINSAMLINGEN

Insamlingen organiseras av de lokala 4H-föreningarna, YARA, Finlands svenska 4H och Suomen 4H-liiitto.

Säckinsamlingen pågår mellan 1.6-31.7.2020 vid Slakthusets parkering i Överesse.

Meddela på jessica.roos@fs4h.fi / 050-5593 438 hur många buntar du lämnat in, dina kontaktuppgifter samt kontonummer.
Ersättning betalas ut enligt information från 4H-föreningen.
Har du frågor kan du höra av dig till Jessica 050-5593 438 / jessica.roos@fs4h.fi

Finlands svenska 4H förverkligar även detta år en insamling av plastsäckar från lantbruken. Insamlingen gäller både gödsel- och utsädessäckar. Odlarna kan föra sina säckar till 4H-föreningens insamlingsplats. Småsäckarna, huvorna och storsäckarna används som råvara för ny plast. Efter tvätt, söndermalning och smältning fortsätter säckarna sitt liv i nya returplastprodukter.

Insamlingens omfattning
1. Yaras små gödselsäckar, 40 kg, också skogsgödselsäckar (Tryck på säcken: Yara, Kemira Grow, Kemira Agro eller Kemira)
2. Yaras små gödselsäckar, 25 kg
3. Skyddshuvor från gödselpallar; Yara, Kemira GrowHow, Kemira Agro eller Kemira
4. Gödsel- och utsädes storsäckar; också skogsgödselstorsäckar;  Yara (med trycket Yara, Kemira GrowHow, Kemira Agro eller Kemira), Agrimarket, Tilasiemen, Raisioagro och K-Maatalous.

I insamlingen mottas inte:
– säckar från andra tillverkare
– sträckfilm eller plansilofilm för silofoder
– olika dunkar
– andra plaster och avfall

Tack vare insamlingen återvinns ca 50 % av gödsel- och utsädessäckplasten som kommer från lantgårdarna. Mängden överträffar klart det förpackningsbeslut, som statsrådet ställt upp, där målet för återanvändningen är satt på 22.5 %.
4H-organisationerna och industrins samarbete inleddes redan 1975 och har hållit på sedan dess. Sammanlagt har över 30 miljoner kg plast samlats in under över tre decennier.
Alla säckar, som skall med i insamlingen ska anmälas till den lokala 4H-föreningen. Säckarna skall anmälas senast den 20 juni i södra Finland och senast den 3 augusti i Österbotten. I allmänhet anmäls säckarna till 4H:s verksamhetsledare, om inte klubben informerar lokalt om någon speciell ansvarsperson.

Förpackningsanvisningar

Idén är att göra så täta förpackningar som möjligt. Det blir dyrt att frakta luft! Paketen skall gå att hantera automatiskt och skall därför ha ungefär samma storlek. Plasthuvor och småsäckar insamlas för återvinning. Storsäckar insamlas för användning som bränsle. Håll partierna i skilda högar. Håll reda på antalet! Säckarna ska vara så torra som möjligt, våta säckar är inte roliga att packa!

Plasthuvor (YARA, KEMIRA GROWHOW)
“Krymplastet” d.v.s. plasthuvorna runt småsäckarna på pallarna viks ihop och skuffas in i en liten säck. Huvudsaken är att paketet med tanke på hanteringen är av samma storlek och form som säckpaketen. Om ni inte har några småsäckar att sätta in plasthuvorna i kan ni använda balgarn.

Småsäckar (YARA, KEMIRA GROWHOW)
De små säckarna, d.v.s. 40 kg och gamla 50 kg säckar, inpackas traditionellt, d.v.s. 49 säckar radas på varandra, rullas ihop och skuffas in i den femtionde. Se till att säckarna är tomma. Om alla säckar är öppnade på längden måste paketet bindas om med balgarn.

Storsäckar (YARA, KEMIRA GROWHOW, AGRIMARKET, PELTOSIEMEN, RAISIOAGRO och TILASIEMEN)
1. Inner- och yttersäcken behöver inte skiljas åt.
2. Häll ur eventuell gödsel, som blivit kvar i säckarna. Klipp upp botten vid behov.
3. Bind ihop 5 – 20 säckar i lyftlänken med en bit balsnöre.

Back to top of page