UT I VÄRLDEN

Vill du resa ut i världen och träffa andra ungdomar?
Läs mera här om vilka möjligheter du har som 4H-medlem att resa ut i världen och delta i nordiska, europeiska och internationella evenemang.

www.fs4h.fi

Back to top of page